Oboznámte  sa  prosím  so  spôsobom  a  štýlom  mojej  práce

 •  Úvodné zoznámenie sa s Vami a Vašou nehnuteľnosťou

Úvodné zoznámenie prebieha častokrát cez telefón. Po telefóne zisťujem základné informácie o Vašej nehnuteľnosti a Vašich predstavách.

 • Analýza trhu

Na základe Vašich informácií o nehnuteľnosti, osobnej obhliadky nehnuteľnosti, Vašich potrebách ( kedy potrebujete predať, kde sa budete sťahovať…),  a súčasnej situácii na Vašom trhu urobím cenovú analýzu.

 • Osobné stretnutie s Vami vo Vašej nehnuteľnosti

Z úvodného zoznámenia mám predbežné podklady o Vašej nehnuteľnosti, je ale potrebné aby som nehnuteľnosť videla a aby sme sa osobne zoznámili. 

 • Stanovenie predajnej ceny

Predajnú cenu nastavíme na základe analýzy trhu spolu podľa Vašich potrieb a súčasnej situácie na trhu. Správne nastavenie ceny je dôležité pre celý proces predaja nehnuteľnosti.

 • Profesionálna  prezentácia nehnuteľnosti

Vytvorím kvalitný a detailný popis nehnuteľnosti, zabezpečím kvalitné fotografie a  3D pôdorys.

 • Inzercia nehnuteľnosti

Uverejním inzerciu Vašej nehnuteľnosti na najnavštevovanejších realitných portáloch.

 • Marketing

Interná databáza dopytujúcich klientov ( príprava letáku, odoslanie formou mailu, poštou, osobne). Spolu so mnou budú môcť Vašu nehnuteľnosť ponúkať moji kolegovia svojej databáze klientov. Cielený marketing na vybranú skupinu kupujúcich. Po vzájommnej dohode vyvesenie plachty „Na predaj“ a iné marketingové nástroje.

 • Kvalifikácia kupujúceho

Na obhliadky vodím kvalifikovaných kupujúcich pripravených na kúpu. Pred obhliadkou sú detailne oboznámení s nehnuteľnosťou. Ja sa oboznámim s ich motiváciou na kúpu a finančnou situáciou ( zdroj a spôsob financovania nehnuteľnosti).

 • Obhliadka

Profesionálne predstavavím Vašu nehnuteľnosť potencionálnemu kupujúcemu a zodpoviem mu dodatočné otázky. 

 • Spätná väzba

Je veľmi dôležitá pre doladenie procesu predaja. Získavam ju od klientov emailom, telefonicky, po osobnom kontakte na obhliadke.

 • Výber vhodného záujemcu

Po konzultácii s Vami vyberieme vhodnému kupujúceho, ktorý spĺňa kritériá kúpy.

 • Príprava predávajúceho a kupujúceho k nákupu

Vysvetlím Vám ďalšie kroky predaja a doladíme všetky detaily tak, aby kúpa prebehla bez problémov a za čo najkratší čas.

 • Sprevádzanie celým procesom predaja

Zmluvy dám pripraviť ” na mieru” priamo na notárskom úrade. Zmluvy sú vo forme notárskej zápisnice – najbezpečnejšia forma kúpnej zmluvy. V prípade potreby dám pripraviť aj ďalšie potrebné dokumenty (notárska úschova peňazí, splnomocnenie, zúženie bsm…). Samozrejmosťou je asistovanie kupujúcemu pri vybavovaní vhodného hypotekárneho úveru.

 • Administrácia

Zabezpečím správnu nadväznosť právnych úkonov a vybavím potrebné administratívne záležitosti.

 • Odovzdanie nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť protokolárne odovzdám a poskytnem Vám a kupujúcemu všetky ďalšie potrebné informácie.

 • Pomoc a podpora

Po skončení procesu predaja nehnuteľnosti som Vám kedykoľvek k dispozícii s Vašimi otázkami.